Üretimde Otomasyon-Robot Sırlama ve Handling Ünitesi...

Ece Banyo'nun Çorum tesislerinde vitrifiye sırlama bölümünde faaliyete geçen sistem ile zaman ve hammadde tasarrufunun yanı sıra işçilik hatalarının minimize edilmesi sonucu üretim verimliliğinde de artış hedeflenmektedir.

Kendi kendine hareket ederek ürünlerin insan gücüne bağlı kalmadan taşınmasını sağlayan ve robotik sistemle daha kısa zamanda daha az sır kullanarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini amaçlayan Robot Sırlama ve Handling Ünitesi'nin hareket kabiliyeti bir insanın yapabileceği hareketlerden daha fazla ve daha çeşitlidir.

SOSYAL MEDYA
E-BÜLTEN KAYIT