Kalite Politikamız

Dünya firması olma hedefi ile hareket eden kuruluşumuzun kalite politikasını oluşturan ana ilkeler şunlardır.

- Müşterilerimizin kalite beklentilerini tam olarak karşılarken tasarım konusunda beklentilerin önüne geçerek yeni ürünleri pazara sunmak,

- Sürekli iyileştirme felsefesiyle kalite seviyesini artırmak,

- Kalite duyarlı organizasyon yaratmak ve üretim faaliyetlerinde kalite kavramının esas aldığı ölçme ve değerlendirme mekanizmalarını etkin kılmak,

- Çalışan sürekli eğitilmesi ve yönetim faaliyetlerine katkılarıyla takım ruhu kazandırmak,

- Kaliteye ve eğitimi toplumsal bir sorumluluk olarak algılamak ve bu konularda firma içi ve dışı faaliyetlerde bulunmak,

- Kalite ve yönetim hedeflerini dünya üzerinde oluşturmak ve Pazar olarak bütün dünyayı görmek,

- Kalitesi ulusal ve/veya uluslar arası standartlarla belgelenmiş ürünlerimizin, kalite seviyesinde sürekliliği sağlamak,

- Tüm üretim ve tasarım aşamalarında çevreye saygılı olmak,

- Daha geniş pazarlara ulaşabilmek için kaliteden ödün vermeksizin kapasite açısından büyümek,

- Tüm faaliyetlerde karlılık esasına dikkat etmek.

Bu ilkeleri tüm kadromuz inanarak uygulamaktadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Seramik ürünlerin imalatı ve satışı faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerine azami özen göstererek;

 

İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini hedeflerle yönetmek,

 

Yasal mevzuat şartlarını ve diğer şartları yerine getirmek,

 

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,

 

İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, iyileştirmeyi teşvik ve garanti etmek,

 

Çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımı ve çalışanlarla istişare gereklerini yerine getirmektir.

 

SOSYAL MEDYA
E-B?LTEN KAYIT